harm mammen logo

affaldsbekendtgørelse

Renovation

Ny affaldsbekendtgørelse pr. 1. januar 2022

Den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2022. Det betyder nogle ændringer i forhold til den branche vi arbejder i, hvilket du kan læse mere om herunder – samt hvad det betyder for dig.

Bekendtgørelsen kan også findes i fuld længde her.

I Danmark er der fra politikernes side opstillet et mål, om at Danmark i 2030 har en klimaneutral affaldssektor. Dette er et af flere delmål, på vejen mod et grønnere Danmark. Ifølge den nye bekendtgørelse, er følgende vigtige hovedpunkter specialiseret:

 • Krav om 60% genanvendelse af plastaffald
  Ren plast, altså plast der ikke indeholder urenheder og fejlsorteringer, er der krav om reel genanvendelse for. Det er blevet præciseret at den reelle genanvendelse skal være på 60%.
 • Mere fokus på affaldssortering og strømlining af processen

Der skal større fokus på sortering af affald. Derfor er det et fokuspunkt at processen omkring affaldssortering strømlines, så det er ens for alle. Dette gælder både private husholdninger, offentlige virksomheder, private virksomheder og i det offentlige rum.

 • Fokus på mere genbrug
  Mere affald skal sendes til genbrug, for på den måde at blive genanvendt. Dette vil sikre en mere cirkulær økonomi på området.
 • Regler for indsamlingsvirksomheder
  Indsamlingsvirksomhed må indsamle artikler til direkte genbrug. Desuden må disse indsamle erhvervsaffald der egner sig til materialenyttiggørelse. Efter aftale med producenten eller importøren af produktet, indsamle affald der er godkendt til håndtering af private tilbagetagningsordninger.
 • Mere genbrug af affald skal medføre mindre forbrænding af affaldsprodukter
  Fremadrettet skal der investeres i flere genbrugs- og genanvendelsesanlæg, i stedet for forbrændingsanlæg. Desuden skal der fremadrettet sorteres genanvendelige affaldstyper ud fra mindst 12 forskellige kategorier.

Skærpede dokumentationskrav for virksomheder

Den nye affaldsbekendtgørelse betyder desuden at der er nye og højere krav, når det kommer til dokumentation for virksomheder der arbejder med affaldssortering. Når det kommunale affaldstilsyn besøger en virksomhed, kan de bede om at se følgende dokumentation:

 • Oversigt over genanvendelsesmål for virksomheden
 • Statistik for den producerede affaldsmængde, indenfor en specifik periode
 • En gældende aftale med en affaldsaktør der er registreret i affaldsregisteret. Denne aftale skal omfatte afhentning og genanvendelse, af hver type affald som virksomheden håndterer

Harm Mammen A/S gør ændringerne nemmest mulige for dig

Hos Harm Mammen A/S arbejder vi med affaldssortering og derfor lever vi selvfølgelig op til ovenstående krav. Vi står for affaldssortering af alt plastik affald, og afsætter alle fraktioner af plastik. Endvidere er vi godkendt som indsamlingsvirksomhed.

Vi hjælper dig med at sikre at alt omkring jeres affald lever op til de nye krav, og sørger for at overgangen er uden problemer. Vores erfaring på området og vores kompetencer, sikrer dig en færdig løsning – tilpasset din virksomhed. På den måde er du sikker på at overgangen til den nye affaldsbekendtgørelse, bliver så glidende som overhovedet muligt for jer.

Kontakt os allerede i dag på telefon 74 67 27 90 eller pr. mail på post@harm-mammen.dk, for rådgivning og et uforpligtende tilbud, på hvordan vi kan hjælpe lige præcis dig og dit firma.